Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume


15. - 16. 10. 2019

Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

vedecká konferencia pre doktorandov

Informačný list vo formáte .pdf

Plagat_Vyzvy.pngInformačný list vo formáte .pdf