UPV SAV

Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume


15. - 16. 10. 2019

Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

vedecká konferencia pre doktorandov

Informačný list vo formáte .pdf

Plagat_Vyzvy.pngInformačný list vo formáte .pdf
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom