UPV SAV

Dni Milana Hodžu 20. - 21. jún 2019


XV. ročníkÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, MARTIN
KATEDRA POLITOLÓGIE FF UPJŠ KOŠICE
KATEDRA POLITOLÓGIE A EUROÁZIJSKÝCH ŠTÚDIÍ FF UKF NITRA

Vás pozývajú
na
vedeckú konferenciu

DR. EMIL STODOLA

politik, právnik a politický mysliteľ


20. júna 2019
Centrum kresťanského vzdelávania ulica M. R. Štefánika 17, Martin

21. júna 2019
Zborová sieň Evanjelickej cirkvi a. v. ulica M. R. Štefánika 17, Martin


PROGRAM KONFERENCIE
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom