Milan Hodža a integrácia strednej Európy


Autor:Pekník, Miroslav (ed.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2006
Počet strán:206


Anotácia: