The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon


Autor:Hronský, Marián
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA - Vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2001
Počet strán:407


Anotácia: