Milan Hodža – štátnik a politik. Druhé vydanie


Autor:Pekník, Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Veda, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:1994
Počet strán:188


Anotácia: