UPV SAV

Milan Hodža – štátnik a politik. Druhé vydanie


Autor:Pekník, Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Veda, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:1994
Počet strán:188


Anotácia:

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom