Slovensko a jeho volebné pravidlá


Autor:Kubín, Ľuboš; Velšic, Marián
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:1998
Počet strán:191


Anotácia: