Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967 – 1970. Zborník štúdií I.


Autor:Kolektív autorov
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľstvo:Komisia vlády Slovenskej republiky pre analýzu historických udalostí rokov 1967 – 1970 a Politologický kabinet SAV
Rok vydania:1992
Počet strán:275


Anotácia: