Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika - Slovenské národné rady - Čechoslovakizmus)


Autor:Pekník, Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2000
Počet strán:759


Anotácia: