Podoby násilia


Autor:Jablonický, Jozef
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Kalligram
Rok vydania:2000
Počet strán:224


Anotácia:
Zostavil a úvod napísal: Norbert Kmeť