Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Suverénne európske Slovensko. Nad dielom a činnosťou Svetoslava Bombíka ŠEBESTA Štefan – ROTH Viliam (eds.) 2016 Bratislava 260
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. I. časť PEKNÍK Miroslav a kolektív 2016 Bratislava 648
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť PEKNÍK Miroslav a kolektív 2016 Bratislava 566
(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny. MARUŠIAK Juraj – HALÁSZ Ivan – GNIAZDOWSKI Mateusz 2015 Bratislava 220
Politika bez masky. Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989 DINUŠ Peter 2015 Bratislava 240
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika SOLÍK Martin (ed.) 2015 Praha – Bratislava 304
Kubánska revolúcia. Od historických súvislostí k význam súčasnosti SIVIČEKOVÁ Jana (ed.) 2015 Bratislava 165
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913) JURČIŠINOVÁ Nadežda 2015 Bratislava 230
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov GONĚC Vladimír – PEKNÍK Miroslav a kolektív 2015 Bratislava 459
Revolúcia alebo transformácia? DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav – HRUBEC, Marek a kol. 2014 Bratislava – Praha 288
Otázky zamestnanosti ŠABÍKOVÁ, Kristína (ed.) 2014 Bratislava 72
Česko-slovenská historická ročenka 2013 GONĚC Vladimír (editor) 2014 Skalica - Bratislava 312
Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť LALUHA Ivan a kolektív 2014 Bratislava 224
Európsky sociálny model – čo ďalej? BLAHA Ľuboš (editor) 2014 Bratislava 480
Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. JAŠŠOVÁ Eva – SEČÍK Ivan (zost.) 2014 Bratislava 352
Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického KMEŤ, Norbert – SYRNÝ, Marek a kolektív 2013 Bratislava – Banská Bystrica 550
Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors MARUŠIAK, Juraj – POLÁČKOVÁ, Zuzana ET AL. 2013 Bratislava 240
Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi DINUŠ, Peter – ŠABÍKOVÁ, Kristína (eds.) 2013 Bratislava 104
Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí POLÁČKOVÁ, Zuzana 2013 Bratislava 192
Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“? MARUŠIAK, Juraj et al. 2013 Bratislava 204
1 2 3 4 5 6 >>