Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Slováci v československých légiách (1914 – 1917 – 1920) VRÁBEL Ferdinand (ed.) 2018 Bratislava 78
Antiglobalista BLAHA Ľuboš 2018 Bratislava 460
Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective POLÁČKOVÁ Zuzana et al. 2017 Bratislava 192
Verejná mienka na Slovensku v kontexte integračných procesov na začiatku 21. storočia. PLÁVKOVÁ Oľga 2017 Bratislava 313
Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti. PURGAT Juraj 2017 Bratislava 396
Česko-slovenská historická ročenka 2016 GONĚC Vladimír (editor) 2017 Bratislava 232
Suverénne európske Slovensko. Nad dielom a činnosťou Svetoslava Bombíka ŠEBESTA Štefan – ROTH Viliam (eds.) 2016 Bratislava 260
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. I. časť PEKNÍK Miroslav a kolektív 2016 Bratislava 648
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť PEKNÍK Miroslav a kolektív 2016 Bratislava 566
Česko-slovenská historická ročenka 2014 – 2015 GONĚC Vladimír (editor) 2016 Bratislava 400
(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny. MARUŠIAK Juraj – HALÁSZ Ivan – GNIAZDOWSKI Mateusz 2015 Bratislava 220
Politika bez masky. Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989 DINUŠ Peter 2015 Bratislava 240
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika SOLÍK Martin (ed.) 2015 Praha – Bratislava 304
Kubánska revolúcia. Od historických súvislostí k význam súčasnosti SIVIČEKOVÁ Jana (ed.) 2015 Bratislava 165
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913) JURČIŠINOVÁ Nadežda 2015 Bratislava 230
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov GONĚC Vladimír – PEKNÍK Miroslav a kolektív 2015 Bratislava 459
Revolúcia alebo transformácia? DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav – HRUBEC, Marek a kol. 2014 Bratislava – Praha 288
Otázky zamestnanosti ŠABÍKOVÁ, Kristína (ed.) 2014 Bratislava 72
Česko-slovenská historická ročenka 2013 GONĚC Vladimír (editor) 2014 Skalica - Bratislava 312
Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť LALUHA Ivan a kolektív 2014 Bratislava 224
1 2 3 4 5 6 >>