Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Slováci v československých légiách (1914 – 1917 – 1920) VRÁBEL Ferdinand (ed.) 2018 Bratislava 78
Antiglobalista BLAHA Ľuboš 2018 Bratislava 460
Október 1917 a súčasnosť. Majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede. DINUŠ Peter a kolektív 2018 Bratislava 300
„Civilizácia na rázcestí“ po polstoročí DINUŠ Peter – HOHOŠ Ladislav – LALUHA Ivan – LOUDÍN Jiří – SUŠA Oleg – ŠVIHLÍKOVÁ Ilona – TANNER Leopold 2018 Bratislava 256
Česko-slovenská historická ročenka 2017 – 2018 GONĚC Vladimír (editor) 2018 Bratislava 320
Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective POLÁČKOVÁ Zuzana et al. 2017 Bratislava 192
Verejná mienka na Slovensku v kontexte integračných procesov na začiatku 21. storočia. PLÁVKOVÁ Oľga 2017 Bratislava 313
Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti. PURGAT Juraj 2017 Bratislava 396
Česko-slovenská historická ročenka 2016 GONĚC Vladimír (editor) 2017 Bratislava 232
Suverénne európske Slovensko. Nad dielom a činnosťou Svetoslava Bombíka ŠEBESTA Štefan – ROTH Viliam (eds.) 2016 Bratislava 260
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. I. časť PEKNÍK Miroslav a kolektív 2016 Bratislava 648
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť PEKNÍK Miroslav a kolektív 2016 Bratislava 566
Česko-slovenská historická ročenka 2014 – 2015 GONĚC Vladimír (editor) 2016 Bratislava 400
(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny. MARUŠIAK Juraj – HALÁSZ Ivan – GNIAZDOWSKI Mateusz 2015 Bratislava 220
Politika bez masky. Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989 DINUŠ Peter 2015 Bratislava 240
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika SOLÍK Martin (ed.) 2015 Praha – Bratislava 304
Kubánska revolúcia. Od historických súvislostí k význam súčasnosti SIVIČEKOVÁ Jana (ed.) 2015 Bratislava 165
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913) JURČIŠINOVÁ Nadežda 2015 Bratislava 230
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov GONĚC Vladimír – PEKNÍK Miroslav a kolektív 2015 Bratislava 459
Revolúcia alebo transformácia? DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav – HRUBEC, Marek a kol. 2014 Bratislava – Praha 288
1 2 3 4 5 6 >>