Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“? MARUŠIAK, Juraj et al. 2013 Bratislava 204
Internal Cohesion of the Visegrad Group MARUŠIAK, Juraj et al. 2013 Bratislava 180
Česko-slovenská historická ročenka 2012 GONĚC Vladimír (editor) 2013 Bratislava 336
Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník Pekník, Miroslav a kolektív 2012 Bratislava 826
Evropský ústav v Ženevě: jeho přínos k regionální politice Evropských společenství / Evropské unie GONĚC, Vladimír 2012 Brno 193
Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920) Hronský, Marián 2011 Bratislava 685
Spor o Marxa Dinuš, Peter a kolektív 2011 Bratislava 208
Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu - koncepcie, stratégie, utópie Dinuš, Peter – Hohoš, Ladislav (eds.) 2011 Bratislava 312
Paradoxy prosperity. Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie I. Blaha, Ľuboš 2010 Sládkovičovo 160
Paradoxy pokroku. Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie II Blaha, Ľuboš 2010 Sládkovičovo 184
Mezinárodní politika Krejčí, Oskar 2010 Praha 752
ГЕОПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ КРЕЙЧІ, Oскар 2010 Москва – Прагa 424
Teória štátu a práva Šmihula, Daniel 2010 Bratislava 400
Vyrovnávanie sa s minulosťou? Dinuš, Peter 2010 Bratislava 136
Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista Pekník, Miroslav a kol. 2010 Bratislava 680
Za zrkadlom politiky Marušiak, Juraj a koletkív 2010 Bratislava 305
Alexander Dubček, politik, štátnik, humanista Laluha, Ivan; Petrovičová Eleonóra; Pekník Miroslav (eds.) 2009 Bratislava 408
Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti) Blaha, Ľuboš 2009 Bratislava 528
Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky Pekník, Miroslav a kolektív 2009 Bratislava 448
Zahraniční politika USA Krejčí, Oskar 2009 Praha 429