Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Marx a spoločenské zmeny po roku 1989 Dinuš, Peter (ed.) 2009 Bratislava 144
Slovenské národné povstanie 1944 - súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny Pekník, Miroslav (ed.) 2009 Bratislava 456
Symbióza médií a politiky Jaššová, Eva; Orban, Karol; Šmihula, Daniel (eds.) 2009 Bratislava 156
Mikulášska rezolúcia 1. Mája 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu. Hronský, Marián 2008 Bratislava 136
Milan Hodža a agrárne hnutie Pekník, Miroslav (ed.) 2008 Bratislava 192
Milan Hodža politik a žurnalista Pekník, Miroslav (ed.) 2008 Bratislava 268
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí Marušiak, Juraj; Sládek, Kamil; Zelenák, Peter (eds.) 2008 Bratislava 387
Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ Pekník, Miroslav (ed.) 2008 Bratislava 416
Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska. Hronský, Marián; Pekník, Miroslav 2008 Bratislava 384
Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu Peknik, Miroslav (ed.) 2008 Bratislava 320
Použitie silových prostriedkov v medzinárodných vzťahoch. Šmihula, Daniel 2007 Bratislava 278
Európske výzvy pre Slovensko. Transformácia zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky v postintegračnom období. Poláčková, Zuzana; Marušiak, Juraj (eds.) 2007 Bratislava 288
Milan Hodža a integrácia strednej Európy Pekník, Miroslav (ed.) 2006 Bratislava 206
Nová kniha o volbách Krejčí, Oskar 2006 Praha 482
Samizdat o odboji II Jablonický, Jozef 2006 Bratislava 710
Sociálna spravodlivosť a identita Blaha, Ľuboš 2006 Bratislava 164
Terorizmus. Od komunikácie s aktérmi teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov až po opatrenia štátov v boji proti nemu. Ľubomír Cigánik, Eva Jaššová 2006 Bratislava 375
Verejná mienka a politika. Historické vedomie slovenskej spoločnosti Pekník, Miroslav (ed.) 2006 Bratislava 264
Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie Marušiak, Juraj; Ferencová, Michaela (eds.): 2005 Bratislava 220
„Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu...“ Pocta Jozefovi Jablonickému Kmeť, Norbert (ed.) 2005 Bratislava 400