Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Sociálna spravodlivosť a identita Blaha, Ľuboš 2006 Bratislava 164
Terorizmus. Od komunikácie s aktérmi teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov až po opatrenia štátov v boji proti nemu. Ľubomír Cigánik, Eva Jaššová 2006 Bratislava 375
Verejná mienka a politika. Historické vedomie slovenskej spoločnosti Pekník, Miroslav (ed.) 2006 Bratislava 264
Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie Marušiak, Juraj; Ferencová, Michaela (eds.): 2005 Bratislava 220
„Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu...“ Pocta Jozefovi Jablonickému Kmeť, Norbert (ed.) 2005 Bratislava 400
Geopolitics of the Central European Region. The view from Prague and Bratislava Krejčí, Oskar 2005 Bratislava 494
Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy Poláčková, Zuzana (ed.) 2005 Bratislava 496
Štát a medzinárodný systém - história a súčasnosť Šmihula, Daniel 2005 Bratislava 140
Verejná mienka a politika. Medziárodné vzťahy a zahraničná politika SR Pekník, Miroslav (ed.) 2005 Bratislava 200
Laco Novomeský – kultúrny politik, politik v kultúre Pekník, Miroslav; Petrovičová, Eleonóra (eds.) 2005 Bratislava 288
Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku 1956 – 1962: teórie, politické smernice a spoločenská prax Zavacká, Marína 2005 Bratislava 168
Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po II. svetovej vojne. Medzinárodná konferencia k nedožitým 80. narodeninám Alexandra Dubčeka. November 2001 Laluha, Ivan; Pekník, Miroslav; Zala, Boris (eds.) 2004 Bratislava 223
Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 1990 až 1993. Kňažko / Demeš / Kňažko Mojžita, Miroslav 2004 Bratislava 192
Samizdat o odboji I. Jablonický, Jozef 2004 Bratislava 525
Politika v spoločnosti Sopóci, Ján 2004 Bratislava 169
Politická psychologie Krejčí, Oskar 2004 Praha 319
Znovuzrození Evropy. I./II Peter Dinuš 2004 Praha 123
Cesta Slovenska do NATO. Niektoré aspekty integračného úsilia Slovenska v rokoch 1993-2002 Čurda, Jiří; Zatlkaj, Pavol 2003 Bratislava 156
Slovensko a režim normalizácie Kmeť, Norbert; Marušiak, Juraj 2003 Prešov 304
Inštitucionalizácia menšinových práv po I. svetovej vojne a Spoločnosť národov. Štúdie a materiály. Zošit XIV Poláčková, Zuzana 2003 Bratislava 98