Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Mezinárodní politka Krejčí, Oskar 2001 Praha
The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon Hronský, Marián 2001 Bratislava 407
Slovenská literatúra a moc v druhej polovici 50. rokov Marušiak, Juraj 2001 Brno 185
Profesionalizácia sociálnej komunikácie v armáde Eva Jaššová 2001 Bratislava 112
Postavenie cirkví na Slovensku 1948 - 1951 Kmeť, Norbert 2000 Bratislava 326
Euroatlantické partnerstvo. NATO v dokumentoch z rokov 1990 - 1999 Šebesta, Štefan (ed.) 2000 Bratislava 383
Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika - Slovenské národné rady - Čechoslovakizmus) Pekník, Miroslav a kol. 2000 Bratislava 759
Podoby násilia Jablonický, Jozef 2000 Bratislava 224
Znovuzrození Evropy Peter Dinuš 2000 Praha 88
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Pekník, Miroslav, Hl.red. 1998 Bratislava 526
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Pekník, Miroslav, Hl.red. 1998 Bratislava 600
Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920 Hronský, Marián 1998 Bratislava 327
Slovensko a jeho volebné pravidlá Kubín, Ľuboš; Velšic, Marián 1998 Bratislava 191
Ako nebyť šikanovaný Eva Jaššová 1998 Bratislava 92
Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948 – 1989 Štefanský, Michal; Zágoršeková, Marta (eds.) 1997 Banská Bystrica 272
Sociálno - komunikačné a rétorické hľadiská práce policajta Eva Jaššová 1997 Bratislava 127
Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat (Spytovanie minulosti a vedomie menšinovej sebahodnoty) Kiss, József 1996 Bratislava 200
Milan Hodža – štátnik a politik. Druhé vydanie Pekník, Miroslav a kol. 1994 Bratislava 188
Glosy o historiografii SNP. Zneužívanie a falšovanie dejín SNP Jablonický, Jozef 1994 Bratislava 153
Obnova demokratickej spoločnosti Tomášek Ladislav; Sedliak, Július 1994 Bratislava 120