Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych rokoch Sopóci, Ján 2002 Bratislava 190
Mezinárodní politka Krejčí, Oskar 2001 Praha
The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon Hronský, Marián 2001 Bratislava 407
Slovenská literatúra a moc v druhej polovici 50. rokov Marušiak, Juraj 2001 Brno 185
Profesionalizácia sociálnej komunikácie v armáde Eva Jaššová 2001 Bratislava 112
Postavenie cirkví na Slovensku 1948 - 1951 Kmeť, Norbert 2000 Bratislava 326
Euroatlantické partnerstvo. NATO v dokumentoch z rokov 1990 - 1999 Šebesta, Štefan (ed.) 2000 Bratislava 383
Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika - Slovenské národné rady - Čechoslovakizmus) Pekník, Miroslav a kol. 2000 Bratislava 759
Podoby násilia Jablonický, Jozef 2000 Bratislava 224
Znovuzrození Evropy Peter Dinuš 2000 Praha 88
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Pekník, Miroslav, Hl.red. 1998 Bratislava 526
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Pekník, Miroslav, Hl.red. 1998 Bratislava 600
Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920 Hronský, Marián 1998 Bratislava 327
Slovensko a jeho volebné pravidlá Kubín, Ľuboš; Velšic, Marián 1998 Bratislava 191
Ako nebyť šikanovaný Eva Jaššová 1998 Bratislava 92
Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948 – 1989 Štefanský, Michal; Zágoršeková, Marta (eds.) 1997 Banská Bystrica 272
Sociálno - komunikačné a rétorické hľadiská práce policajta Eva Jaššová 1997 Bratislava 127
Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat (Spytovanie minulosti a vedomie menšinovej sebahodnoty) Kiss, József 1996 Bratislava 200
Milan Hodža – štátnik a politik. Druhé vydanie Pekník, Miroslav a kol. 1994 Bratislava 188
Glosy o historiografii SNP. Zneužívanie a falšovanie dejín SNP Jablonický, Jozef 1994 Bratislava 153