Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Obnova demokratickej spoločnosti Tomášek Ladislav; Sedliak, Július 1994 Bratislava 120
Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967 – 1970. Zborník štúdií I. Kolektív autorov 1992 Bratislava 275
Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967 – 1970. Zborník štúdií II. Kolektív autorov 1992 Bratislava 233
Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967 – 1970. Zborník štúdií III. Kolektív autorov 1992 Bratislava 206
Posledné dni Uhorska Fabián, Juraj 1990 Bratislava 46
Povstanie bez legiend Jablonický, Jozef 1990 Bratislava 355
Tvorivosť - piata dimenzia Zelina, Miron; Jaššová, Eva 1984 Bratislava 206
<<1 2 3 4 5 6