UPV SAV

Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Mezinárodní politika Krejčí, Oskar 2010 Praha 752
ГЕОПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ КРЕЙЧІ, Oскар 2010 Москва – Прагa 424
Teória štátu a práva Šmihula, Daniel 2010 Bratislava 400
Vyrovnávanie sa s minulosťou? Dinuš, Peter 2010 Bratislava 136
Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista Pekník, Miroslav a kol. 2010 Bratislava 680
Za zrkadlom politiky Marušiak, Juraj a koletkív 2010 Bratislava 305
Alexander Dubček, politik, štátnik, humanista Laluha, Ivan; Petrovičová Eleonóra; Pekník Miroslav (eds.) 2009 Bratislava 408
Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti) Blaha, Ľuboš 2009 Bratislava 528
Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky Pekník, Miroslav a kolektív 2009 Bratislava 448
Zahraniční politika USA Krejčí, Oskar 2009 Praha 429
Marx a spoločenské zmeny po roku 1989 Dinuš, Peter (ed.) 2009 Bratislava 144
Slovenské národné povstanie 1944 - súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny Pekník, Miroslav (ed.) 2009 Bratislava 456
Symbióza médií a politiky Jaššová, Eva; Orban, Karol; Šmihula, Daniel (eds.) 2009 Bratislava 156
Mikulášska rezolúcia 1. Mája 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu. Hronský, Marián 2008 Bratislava 136
Milan Hodža a agrárne hnutie Pekník, Miroslav (ed.) 2008 Bratislava 192
Milan Hodža politik a žurnalista Pekník, Miroslav (ed.) 2008 Bratislava 268
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí Marušiak, Juraj; Sládek, Kamil; Zelenák, Peter (eds.) 2008 Bratislava 387
Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ Pekník, Miroslav (ed.) 2008 Bratislava 416
Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska. Hronský, Marián; Pekník, Miroslav 2008 Bratislava 384
Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu Peknik, Miroslav (ed.) 2008 Bratislava 320
<<1 2 3 4 5 6 >>
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom