Samizdat o odboji I.


Autor:Jablonický, Jozef
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Kalligram
Rok vydania:2004
Počet strán:525


Anotácia:
Zostavil a úvod napísal: Norbert Kmeť