Samizdat o odboji II


Autor:Jablonický, Jozef
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Kalligram
Rok vydania:2006
Počet strán:710


Anotácia:
Zostavil a úvod napísal: Norbert Kmeť