UPV SAV

Samizdat o odboji II


Autor:Jablonický, Jozef
Miesto vydania:Bratislava
Vydavatežstvo:Kalligram
Rok vydania:2006
Počet strán:710


Anotácia:
Zostavil a úvod napísal: Norbert Kme

 
Copyright Notice: Š 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom