Záujmové skupiny v slovenskej politike v devädesiatych rokoch


Autor:Sopóci, Ján
Miesto vydania:Bratislava
Vydavatežstvo:Veda, vydavatežstvo SAV
Rok vydania:2002
Počet strán:190


Anotácia: