Sociálna spravodlivosť a identita


Autor:Blaha, Ľuboš
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2006
Počet strán:164


Anotácia: