UPV SAV

Akreditácia ÚPV SAV


Akreditáciu organizácií SAV vyhlasuje a zabezpečuje Predsedníctvo SAV v zmysle ustanovenia § 10 ods. 5 písm. d) zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.

Akreditácia všetkých vedeckých organizácií SAV sa vykonáva každé štyri roky. Vedeckú organizáciu na hodnotenie vyzve predseda SAV najmenej šesť mesiacov pred začiatkom a oznámi jej časový harmonogram hodnotenia.
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom