UPV SAV

Sociálno - komunikačné a rétorické hľadiská práce policajta


Autor:Eva Jaššová
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Akadémia Policajného zboru SR
Rok vydania:1997
Počet strán:127


Anotácia:

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom