Znovuzrození Evropy. I./II


Autor:Peter Dinuš
Miesto vydania:Praha
Vydavateľstvo:Votobia
Rok vydania:2004
Počet strán:123


Anotácia: