UPV SAV

Politické vedy 3/2000


smallpv032000Obsah 3/2000


ŠTÚDIE

Juraj Marušiak: Štát a súkromná sféra v druhej polovici 50. rokov     s. 5

Zuzana Poláčková: K účasti politických strán na zániku ČSFR     s. 56

Peter Juza: Polyarchia R. Dahla - koncept modernej demokracie     s. 70

Getnet Tamene Kassa: Ľudské práva a demokratizačný proces v Subsaharskej Afrike     s. 99

Thomas A. Bauer - Sabine Ertl: Európa v zrkadle - sebaobdivovanie, alebo objavovanie horizontov?   s. 122

DISKUSIA

Dalibor Vlček - Jana Lasicová - Daniel Šmihula: Budúcnosť európskej bezpečnosti   s. 144

RECENZIE

Roman Lakoštík: Nový príspevok k prognostike     s. 174

INFORMÁCIE

Ján Azud: Konferencia medzinárodnej právnej asociácie   s. 179
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom