UPSAV

Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí

Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Autor:Marušiak, Juraj; Sládek, Kamil; Zelenák, Peter (eds.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2008
Počet strán:387