UPSAV

Internal Cohesion of the Visegrad Group

Internal Cohesion of the Visegrad Group
Autor:MARUŠIAK, Juraj et al.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences – Institute of Political Science, Slovak Academy opf Sciences
Rok vydania:2013
Počet strán:180

ISBN 978-80-224-1329-9