UPSAV

Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“?

Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“?
Autor:MARUŠIAK, Juraj et al.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences – Institute of Political Science, Slovak Academy opf Sciences
Rok vydania:2013
Počet strán:204

ISBN 978-80-224-1319-0