UPSAV

Konkurz - doktorandské štúdium 2021

Na tomto mieste čakajte v apríli 2021 vypísanie konkurzu na miesta v dennom a externom doktorandskom štúdiu v Ústave politických vied SAV pre akademický rok 2021/2022.