UPSAV

Mgr. Lucia HLAVATÁ

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:Luci.Hlavata@gmail.com
Životopis:

Narodená –  1994

 
2013 – 2018 – Pedagogická fakulta UK Bratislava
2018 – Mgr.
2018 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

HLAVATÁ, Lucia. Snyder, T.: O tyranii. Dvadsať ponaučení z 20. storočia = Snyder, T.: On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. XII, č. 1, s. 72-76. ISSN 1337-8163. Recenzia na: O tyranii. Dvadsať ponaučení z 20. storočia / T. Snyder. - Bratislava : Premedia, 2017.