UPSAV

Mgr. Matej NAVRÁTIL, PhD.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:matej.navratil@savba.sk
Výberová publikačná činnosť:

The EU Delegation Sarajevo as an Organisational. In The Hague Journal of Diplomacy, 2020, vol. 15, iss. 3, p. 252-278. (2019: 0.363 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1871-1901. Dostupné na: <https://doi.org/10.1163/1871191X-BJA10031>

NAVRÁTIL, Matej - ONDERCO, M. Slovakia: creating and transforming civil-military relations. In Oxford Research Encyclopedia of Politics. - Oxford University Press, 2020. Dostupné na: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1850>