UPSAV

Mgr. Michal BARAN

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:michal.baran@savba.sk
Výberová publikačná činnosť:

BARAN, Michal. Snyder, T.: Cesta do neslobody, Rusko, Európa, Amerika = Snyder, T.: The Road to Unfreedom. Russia, Europe, America. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. XII, č. 2, s. 130-134. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Cesta do neslobody : Rusko, Európa, Amerika / Timothy Snyder. - Bratislava : Premedia, 2018. - ISBN 9788081595981.