UPSAV

Mgr. Ondrej HRONEC

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:ondrej.hronec@savba.sk
Výberová publikačná činnosť:

HRONEC, Ondrej. Levitsky, S. – Ziblatt, D.: Jak umírá demokracie =  Levitsky, S. – Ziblatt, D.: How Democracies Die. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. XII, č. 2, s. 126-130. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Jak umírá demokracie / S. Levitsky, D. Ziblatt. - Praha : Prostor, 2018. - ISBN 9788072603947.