UPSAV

Mgr. Petra GRIGELOVÁ

Telefón:
E-mail:pkasanova@gmail.com
Životopis:


Narodená 1990

2008 – 2011 Bakalárske štúdium, Politológia, KPEŠ FF UKF
2011 – Bc.
2011 – 2013 Magisterské štúdium, Politológia KPEŠ FF UKF
2013 – Mgr.
2015 – interná doktorandka Ústav politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:


Laluha, I.: O ceste k slovenskej štátnosti v rokoch 1990 - 1992: Čriepky z poslaneckých lavíc. Bratislava:Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2015, 175 s. ISBN 978-8085474-69-5. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 1, s. 86-89. ISSN 1337-8163

KASANOVÁ, Petra - KOČNEROVÁ, Mária: Comparison of G. W. Bush´s and B. Obama´s Foreign Policy Concepts. In Challenges of today: Politics and Society.  Gdańsk : Research Institute for European Policy, 2015, s. 30-56. ISBN 978-83-944614-1-6.

KASANOVÁ, Petra - HIMPÁNOVÁ, Monika - KOČNEROVÁ, Mária: Ján Kubiš - Osobnosť diplomacie Slovenskej republiky. In Civitas, 2016, roč. 22, č. 50, s. 9-13. ISSN 1335-2652.

Vstup Slovenskej republiky na medzinárodnú scénu. In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia.  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 511-522. ISBN 978-80-8152-450-9.

Vstup Slovenskej republiky na medzinárodnú scénu. In Zborník abstraktov Kam kráčaš, demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 19. (abstrakt príspevku na domácej konferencii)

KASANOVÁ, P. Analýza idiolektu Vladimira Putina. In RAPČANOVÁ, S. (ed.): In Výzvy a trendy politických vied. Zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Nitra: KPEŠ FF UKF, 2015. s. 49-63. ISBN 978-80-558-0946-5.

KOČNEROVÁ, M. – KASANOVÁ, P. Analysis of the Idiolect of U.S. Presidents. The Language of George W. Bush and comparison with his successor, Barack Obama. In The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Praha: Charles University, 2013. Vol. VII. s. 61-76. ISBN 978-80-87404-48-5.