UPSAV

Mgr. Tomáš Strážay, PhD.

Mgr. Tomáš Strážay, PhD., Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava, strazay@sfpa.sk

V Bratislave, 10. mája 2023

Vyjadrenie ku kandidatúre na člena Vedeckej rady

Aktivity Ústavu politických vied SAV sledujem kontinuálne od roku 1997. S viacerými pracovníkmi Ústavu som mal možnosť spolupracovať v rámci rôznych projektov, pričom táto spolupráca bola pre mňa vždy obohacujúca. Verím, že obdobný názor zdieľajú aj oni. Členstvom vo  Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV vo funkčnom období 2023 – 2027 získam nielen príležitosť intenzifikovať kontakty s kolegami z Ústavu a dozvedieť sa viac o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch, ale aj prispieť k úspešnej realizácii aspoň niektorých z nich.

Mgr. Tomáš Strážay, PhD.