UPSAV

Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat (Spytovanie minulosti a vedomie menšinovej sebahodnoty)

Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat (Spytovanie minulosti a vedomie menšinovej sebahodnoty)
Autor:Kiss, József
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Kalligram
Rok vydania:1996
Počet strán:200