UPSAV

Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje

Anotácia
Politické aktivity sú limitované existujúcimi spormi a sú súčasťou konkrétneho historického vývoja. Slovensko len za posledných asi sto rokov prešlo niekoľkými radikálnymi politickými zmenami. Sú spojené so strednodobými časovými úsekmi, keď jedna generácia mohla zažiť život v dvoch alebo aj viacerých druhoch politických režimoch a konšteláciách. Počas každej generácie sa vytvárali nové podoby politického a verejného života. Toto vedie k výrazným zmenám v sebadefinovaní nielen v politickej ale i v ďalších sférach verejného života, okrem iného v kultúre a vo vede. Dôležitým impulzom k zásadným zmenám patria ideológie, ktoré prerámcovávajú hodnotenie minulosti a definovanie iných a vytvárajú nové polia kolektívnej predstavivosti. Cieľom projektu bude séria analýz politického, verejného a akademického diskurzu ako sa v nich prejavujú dobové mocenské a ideologické vplyvy pri vytváraní morálne definovaného sebaobrazu a obrazu druhých.

Koordinátor:
Ústav politických vied SAV, v.v.i.

Členovia riešiteľského kolektívu:
Ústav politických vied SAV, v.v.i.:
Priv.-Doz. Dr. phil. habil Dirk Dalberg
Mgr. Tomáš Ďuriš
Mgr. Petra Grigelová, PhD.
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Mgr. Vanda Koczkásová
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Mgr. Veronika Oravcová, PhD.
Sanja Zlatanović, PhD.

Sociologický ústav SAV, v.v.i.:
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Katedra filozofie a politológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre
Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.  
Doc. PhDr. Zuzana Mészárosová – Lampl, PhD.
Doc. Mgr. László Öllös, PhD.