UPSAV

Podoby násilia

Podoby násilia
Autor:Jablonický, Jozef
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Kalligram
Rok vydania:2000
Počet strán:224

Zostavil a úvod napísal: Norbert Kmeť