UPSAV

Prof. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:lysy@fedu.uniba.sk
Výberová publikačná činnosť:

Bondyho odysea na Slovensko. Praha : Machiavelli Press, 2020. 94 s. ISBN 978-80-88147-08-4

Pradeno ideovej moderny. Anton Štefánek. In Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 371-396. ISBN 978-80-224-1818-8.

Revolúcia bez štebotu. In DINUŠ, Peter et al. Október 1917 a súčasnosť : majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede. - Bratislava : Veda, 2018, s. 155-172. ISBN 978-80-224-1688-7