UPSAV

Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po II. svetovej vojne. Medzinárodná konferencia k nedožitým 80. narodeninám Alexandra Dubčeka. November 2001

Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po II. svetovej vojne. Medzinárodná konferencia k nedožitým 80. narodeninám Alexandra Dubčeka. November 2001
Autor:Laluha, Ivan; Pekník, Miroslav; Zala, Boris (eds.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2004
Počet strán:223