UPSAV

Slovenské národné povstanie 1944 - súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny

Slovenské národné povstanie 1944 - súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny
Autor:Pekník, Miroslav (ed.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2009
Počet strán:456