UPSAV

Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu

Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu
Autor:Peknik, Miroslav (ed.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2008
Počet strán:320