UPSAV

Sociálna spravodlivosť a identita

Sociálna spravodlivosť a identita
Autor:Blaha, Ľuboš
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2006
Počet strán:164