UPSAV

Spor o Marxa

Spor o Marxa
Autor:Dinuš, Peter a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2011
Počet strán:208

ISBN 978-80-224-1229-2