UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2008

sps_01_2008.jpg OBSAH

 3  SLOVO NA ÚVOD
   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  Kmeť, Norbert: Disent a ľudské práva
 21  Sečík, Ivan: Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti
 54  Kusý, Miroslav: Intelektuáli v slovenskej politike pred a po roku 1989
 74  Krejčí, Oskar: Volební systémy ve světě
 94  Geist, Radovan: Rozhodovacie procesy v politike krajín Tretieho sveta
   PERSONÁLIE
 115  Laluha, Ivan: Alexander Dubček a Európa
   ARCHÍV, DOKUMENTY, SVEDECTVÁ, REFLEXIE
 129  Burian, Peter: Rozšírená Európa: nová agenda. Bratislavská konferencia 18. - 19. marca 2004
 138  Konferencia predsedov vlád Rozšírená Európa: nová agenda. Spoločné vyhlásenie.
 140  Blaha, Ľuboš - Lexmann, Miriam: O čom bola bratislavská Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie?
 151  Otvárací prejav predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku na konferencii predsedov parlamentov Európskej únie
 Interparliamentary Cooperation (prejav Pavla Pašku, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na tému Interparliamantary Cooperation)
 153  Conclusions of the Presidency
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 159
 Kmeť, Norbert: Vladimír Bakoš: Avantgardistický projekt modernity. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2006, 304 strán
 160  Marušiak, Juraj: Šutaj, Štefan a kol.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika). Prešov, Universum 2006
 162  Azud, Ján: Globálna transcendencia alebo hľadanie nových zákonitostí vývoja sveta? K. Ivanička: Globalistika, poznávanie a riadenie súčasného sveta. IURA EDITION, Bratislava 2006, str. 283
 166  Zelina Miron: Cigánik, Ľ. - Jaššová, E.: Terorizmus - od komunikácie s aktérmi teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov až po opatrenia štátov v boli proti nemu. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006, str. 373

Studia Politica Slovaca Volume 1, 2008, No. 1