UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2009

sps_01_2008.jpg OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  Veselý, Zdeněk: Slovensko v české politice 20. století
 23  Lysý, Jozef: Politika medzi diskurzom a teóriou. Nedostatok racionality?
 32  Šmihula, Daniel: The waves of the technological innovations of the modern age and the present crisis as the end of the wave of the informational technological revolution
 48  Sorby, Karol: Sovietsko-americké súperenie na Blízkom východe v polovici 50. rokov 20. storočia
 62  Kiľdejev, Mansour: Principle of national self-determination in Russian policy
 70  Kopecký, Pavel: Kulturní rozpory, nová média a elektronický boj
   PERSONÁLIE
 77  Petrovičová Eleonóra: Štátnik a politik Milan Hodža
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 86  Drozdík, Ladislav: Karol R. Sorby: Blízky východ v medzinárodnej politike (1918-1945). Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm 2009, 186 strán, ISBN 978-80-2735-4
 88  Lysý, Jozef: Vladimír Goněc: Od "malé Evropy" k "velké Evropě". Dějiny rozširování evropských společenství/Evropské unie. 1. a 2. sv. Brno 2002. ISBN 80-210-3253-3
 92  Krpala, Karol: Pavol Dinka: Slovenské masmédiá - metódy manipulácie. Politologický odbor Matice slovenskej. Bratislava 2008, 293 strán.
 94

 

 Mikheyeva, Iryna: Post-Soviet publicity: Belaru, Ukraine. A collection of scientific papers under the editorship of M. Sokolova, V. Furs. - Vilnius: EHU, 2008. - 224 pp.
   INFORMÁCIE
 98
 Kmeť, Norbert: Marxova filozofia dejín a problematika i ďalších spoločenských zmien po roku 1989 - informácia o konaní vedeckej konferencie
 101  Szomolányi, Soňa: Katedra politológie na FiF UK

Studia Politica Slovaca Volume 2, 2009, No. 1