UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2010

sps_02_2009.jpg OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  Štefančík, Radoslav: Prenikanie témy migrácie do politiky straníckych subjektov v Českej republike a na Slovensku
 23  Blaha, Ľuboš: Quo Vadis, sociálna demokracia?
 47  O´Mullane, Monica: Institutional Influences on the Use of Evidence in Public Policy: The Case of Policy Formulation in Ireland
 61  Michejeva, Iryna: Novopohanské aspekty politicko-ideologického projektu národného boľševizmu
 71  Sorby, Karol, ml.: Káhirská konferencia 1921. Kladenie základov britskej politiky na Blízkom východe po prvej svetovej vojne
   PERSONÁLIE
 87  Pekník, Miroslav: T. G. Masaryk a slovenská politika pred vznikom Česko-Slovenska
   RECENZNÝ ČLÁNOK
 101  Dinuš, Peter: Svet kapitalizmu a Milan Valach
   INFORMÁCIE
 125
 Macháček, Ladislav - Štefančík Radoslav - Ružarovský, Jozef - Mihálik, Jaroslav: Katedra politológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Studia Politica Slovaca Volume 3, 2010, No. 1